Contacteer een van de volgende diensten:


SAAMO, Den Botaniek, Spinssterstraat 36

  •        Piet Clottens: 0491 34 41 30
  •        Elissa De Coker: 0484 22 36 27

Digipunt

  •         Elke maandag 9-11u, Sociaal Huis, Oscar Delghuststraat 62
  •         Elke maandagavond 16.30-18.30u, Stadhuis, Grote Markt 12
  •         Elke vrijdag 9-11u, Den Botaniek, Spinstersstraat 36
  •         Speciale zitdagen:

o   Vrijdag 1 maart 14u-16u in Den Botaniek, Spinstersstraat 36

o   Zaterdag 9 maart 9-11u in Stadhuis, Grote Markt 12

Huis van het Kind, Oscar Delghuststraat 62, Valerie Deroubaix, 055 23 56 06

$   Wiegwijs/Inloopteam, Abeelstaat 35: 0474 74 42 45